Идеите започнуваат тука

Проект "Иновативен центар:
компаративна предност за поголема конкурентност"

Innovation Hub: Comparative Advantage for Greater Competitiveness

Проектот ги опфаќа спроведувањата на мерките и проектите за зголемување на конкурентноста..


ПОВЕЌЕ Е-ПЛАТФОРМА

Договор бр. 12-7324 / 1

Проектот ги опфаќа активностите кои преку зајакната соработка и интеракција на невладините актери со релевантните актери од универзитетите, ќе го поддржат спроведувањето на мерките и проектите за зголемување на конкурентноста.


ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

Конкретни цели на проектот

one-1426636_640

Воведување на иновативни пристапи во деловното работење на МСП

two-1426640_640

Подобрување на иновативните вештини


three-1426639_640

Создавање на иновативна култура во претпријатијата

four-1426634_640

Подобрување на соработката помеѓу МСП и научно-истражувачки институции

Настани

Бидете дел од нашите настани....


ВИДИ ГИ СИТЕ НАСТАНИ
No event found!
Load More

Виртуелен Иновативен Центар

Воспоставениот Виртуелен Иновативен Центар ќе стане партнер на МСП во унапредувањето на економскиот просперитет на целните региони и ќе овозможи трансфер на знаење и технологија развиени на партнерските универзитети, на пазарот.

Центарот ќе ја поддржи културата на претприемништво, за трансформирање на иновациските идеи во успешен профитен проект на претпријатијата, а ќе обезбеди и образовни и вмрежувачки можности за МСП, за да ја развијат и да ја демонстрираат комерцијалната вредност на нивните пронајдоци..

ИДЕИТЕ ЗАПОЧНУВААТ ТУКА

Зголемување на конкурентноста на малите и средните претпријатија во североисточниот, скопскиот и вардарскиот регион.

Галерија

Бидете дел од нашите случувања....


ПОВЕЌЕ
January 1, 2020

Завршна прес конференција – 11 Декември 2019, Куманово

December 16, 2019

Работилница – настан за вмрежување за учесници од Североисточен регион “РАЗВОЈ И ВМРЕЖУВАЊЕ ПРЕКУ ВИРТУЕЛНИ ИНОВАЦИСКИ ЦЕНТРИ ЗА ПОГОЛЕМА ИНОВАТИВНОСТ, ДОСТАПНОСТ НА РЕСУРСИ И РАЗВОЈ НА ИНОВАТИВНИ ИДЕИ” – 25 – 26 Октомври 2019, Хотел Сириус (општина Струмица)

December 11, 2019

ДВОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА – НАСТАН ЗА РАЗМЕНА НА ИСКУСТВА ЗА РАЗВОЈ НА ИНОВАЦИИ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА – Охрид, 08-09 Ноември 2019

December 11, 2019

ТРОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА – НАСТАН ЗА РАЗМЕНА НА ИНОВАТИВНИ ИСКУСТВА И ПРАКТИКИ ОД ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО – 28, 29, 30-ти Ноември 2019, хотел Хотел Белведере, град Охрид

October 8, 2019

Работилница – настан за вмрежување за учесници од Скопски регион “РАЗВОЈ И ВМРЕЖУВАЊЕ ПРЕКУ ВИРТУЕЛНИ ИНОВАЦИСКИ ЦЕНТРИ ЗА ПОГОЛЕМА ИНОВАТИВНОСТ, ДОСТАПНОСТ НА РЕСУРСИ И РАЗВОЈ НА ИНОВАТИВНИ ИДЕИ” – 27 – 28 Септември 2019, Хотел Сириус (општина Струмица)

October 8, 2019

Работилница – настан за вмрежување за учесници од Вардарскиот регион “РАЗВОЈ И ВМРЕЖУВАЊЕ ПРЕКУ ВИРТУЕЛНИ ИНОВАЦИСКИ ЦЕНТРИ ЗА ПОГОЛЕМА ИНОВАТИВНОСТ, ДОСТАПНОСТ НА РЕСУРСИ И РАЗВОЈ НА ИНОВАТИВНИ ИДЕИ” – 30 – 31 Август 2019, Хотел Сириус (општина Струмица)