Иновациски Центар: Компаративна предност за поголема конкурентност Скопје

Иновациски Центар: Компаративна предност за поголема конкурентност Скопје

„Грантова шема за спроведување на проекти за зголемување на конкурентноста на земјата-корисник”

– EuropeAid / 138495 / ID / ACT / MK

Договорен орган:

Централно финансирање и склучување надоговори (ЦФСД),
Министерство за финансии на Република Македонија

Подобрување на капацитетите за иновации, како на и развојните
капацитети на МСП, соработка помеѓу здруженија,
претпријатија и универзитети и институти

Презентациски настан

Иновациски Центар: Компаративна предност за поголема конкурентност

07ми Септември, 2018 година (петок), во 13.00 часот
Локација: Ресторан Фиш Скопје

АГЕНДА

12:30 – 13:00 Регистрација на учесници

13:00 – 13:10 Отврање/поздравни говори Димитар Ташевски, директор на Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија – Куманово Анита Самарџиева, директор на Фондацијата за поддршка на мали и средни претпријатија – Велес

13:10 – 13:20 Соработка, вмрежување и придобивки од Иновативниот центар Г-ѓа Викторија Митриќеска, Бизнис центар во склоп на Скопскиот плански регион

13:20 – 13:40 Презентација на целите, досега постигнати резултати во рамки на проектот и веб порталот Даниел Георгиев, координатор на Проектот

13:40 – 14:00 Презентација на резултатите од пријавените фирми кои ќе бидат вклучени во проектните активности
Бети Деловска, проектен менаџер

14:00 – 14:15 Дискусија

14:15 – 15:00 Вмрежување / Коктел

Date

Sep 07 2018

Time

01:00 PM

More Info

Read More

Location

Ресторан Фиш Скопје
Category

Comments are closed.