Практична работилница “Патентирање на иновации” Скопје

Практична работилница “Патентирање на иновации” Скопје

„Грантова шема за спроведување на проекти за зголемување на конкурентноста на земјата-корисник” – EuropeAid / 138495 / ID / ACT / MK

Договорен орган:
Централно финансирање и склучување на договори (ЦФСД), Министерство за финансии на Република Македонија

Подобрување на капацитетите за иновации, како на и развојните капацитети на МСП, соработка помеѓу здруженија,
претпријатија и универзитети и институти

Практична работилница
“Патентирање на иновации”

Проект „Иновациски Центар: Компаративна предност за поголема конкурентност“

19и Март, 2019 година (вторник), во 11:30 часот
Локација: Хотел Астера, Скопје (ул. Преспанска бр. 39, Маџир мало)

 

А Г Е Н Д А

11-:30 – 12:00 Регистрација на учесници
12:00 – 12:20 Отварање:
Кратко претставување на проектот “Иновативен центар: Компаративна предност за поголема конкурентност”
Претставување на програмата и предавачите на работилницата
12:20 – 13:00 Предавање –ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
Иновациите како нематеријален капитал
13:00 – 13:40 Предавање –Видови на интелектуална сопственост
13:40 – 14:00 Кафе пауза
14:00 – 14:40 редавање –Идентификација на интелектуалната сопственост
14:40 – 15:25 Интерактивна практична работилница за идентификација на ИС
15:25 – 16:00 Пауза за ручек
16:00 – 16:40 Специфики на националната и меѓународна заштитата на интелектуалната сопственост
16:40 – 17:20 Работилница – Креирање на портфолио од права на ИС
17:20 – 17:30 Евалуација / Завршување на работилницата

 

Date

Mar 19 2019

Time

11:35 AM - 05:30 PM

More Info

Read More

Location

Скопје Хотел Астера

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *