Работилница – настан за вмрежување за учесници од Скопски регион “РАЗВОЈ И ВМРЕЖУВАЊЕ ПРЕКУ ВИРТУЕЛНИ ИНОВАЦИСКИ ЦЕНТРИ ЗА ПОГОЛЕМА ИНОВАТИВНОСТ, ДОСТАПНОСТ НА РЕСУРСИ И РАЗВОЈ НА ИНОВАТИВНИ ИДЕИ” – 27 – 28 Септември 2019, Хотел Сириус (општина Струмица)

Работилница – настан за вмрежување за учесници од Вардарскиот регион “РАЗВОЈ И ВМРЕЖУВАЊЕ ПРЕКУ ВИРТУЕЛНИ ИНОВАЦИСКИ ЦЕНТРИ ЗА ПОГОЛЕМА ИНОВАТИВНОСТ, ДОСТАПНОСТ НА РЕСУРСИ И РАЗВОЈ НА ИНОВАТИВНИ ИДЕИ” – 30 – 31 Август 2019, Хотел Сириус (општина Струмица)
October 8, 2019
ТРОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА – НАСТАН ЗА РАЗМЕНА НА ИНОВАТИВНИ ИСКУСТВА И ПРАКТИКИ ОД ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО – 28, 29, 30-ти Ноември 2019, хотел Хотел Белведере, град Охрид
December 11, 2019