Иновациски Центар: Компаративна предност за поголема конкурентност Куманово

Иновациски Центар: Компаративна предност за поголема конкурентност Куманово

„Грантова шема за спроведување на проекти за зголемување на конкурентноста на земјата-корисник”

– EuropeAid / 138495 / ID / ACT / MK

Договорен орган:

Централно финансирање и склучување надоговори (ЦФСД),
Министерство за финансии на Република Македонија

Подобрување на капацитетите за иновации, како на и развојните
капацитети на МСП, соработка помеѓу здруженија,
претпријатија и универзитети и институти

Презентациски настан

Иновациски Центар: Компаративна предност за поголема конкурентност

10ти Септември, 2018 година (понеделник), во 12.00 часот
Локација: Зграда на поранешен комитет (Кружна сала на совет) прв спрат Куманово

АГЕНДА

11:30 – 12:00 Регистрација на учесници
12:00 – 12:10 Отварање/поздравни говори: Димитар Ташевски, директор на Фондацијата за развој на
мали и средни претпријатија – Куманово, Анита Самарџиева, директор на Фондацијата за поддршка на мали и средни претпријатија – Велес

12:10 – 12:20 Соработка, вмрежување и придобивки од Иновативниот центар Г-дин Владимир Павловски, Бизнис центар во склоп на Североисточен плански регион

12:20 – 12:40 Презентација на целите, досега постигнати резултати во рамки на проектот и веб порталот Даниел Георгиев, координатор на Проектот

12:40 – 13:00 Презентација на резултатите од пријавените фирми кои ќе бидат вклучени во проектните активности
Бети Деловска, проектен менаџер

13:00 – 13:15 Дискусија
13:15 – 14:00 Вмрежување / Конктел

Date

Sep 10 2018

Time

12:00 PM

More Info

Read More

Location

Зграда на поранешен комитет
Category

Comments are closed.