Галерија

Бидете дел од нашите случувања....

January 1, 2020

Завршна прес конференција – 11 Декември 2019, Куманово

December 16, 2019

Работилница – настан за вмрежување за учесници од Североисточен регион “РАЗВОЈ И ВМРЕЖУВАЊЕ ПРЕКУ ВИРТУЕЛНИ ИНОВАЦИСКИ ЦЕНТРИ ЗА ПОГОЛЕМА ИНОВАТИВНОСТ, ДОСТАПНОСТ НА РЕСУРСИ И РАЗВОЈ НА ИНОВАТИВНИ ИДЕИ” – 25 – 26 Октомври 2019, Хотел Сириус (општина Струмица)

December 11, 2019

ДВОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА – НАСТАН ЗА РАЗМЕНА НА ИСКУСТВА ЗА РАЗВОЈ НА ИНОВАЦИИ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА – Охрид, 08-09 Ноември 2019

December 11, 2019

ТРОДНЕВНА РАБОТИЛНИЦА – НАСТАН ЗА РАЗМЕНА НА ИНОВАТИВНИ ИСКУСТВА И ПРАКТИКИ ОД ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО – 28, 29, 30-ти Ноември 2019, хотел Хотел Белведере, град Охрид

October 8, 2019

Работилница – настан за вмрежување за учесници од Скопски регион “РАЗВОЈ И ВМРЕЖУВАЊЕ ПРЕКУ ВИРТУЕЛНИ ИНОВАЦИСКИ ЦЕНТРИ ЗА ПОГОЛЕМА ИНОВАТИВНОСТ, ДОСТАПНОСТ НА РЕСУРСИ И РАЗВОЈ НА ИНОВАТИВНИ ИДЕИ” – 27 – 28 Септември 2019, Хотел Сириус (општина Струмица)

October 8, 2019

Работилница – настан за вмрежување за учесници од Вардарскиот регион “РАЗВОЈ И ВМРЕЖУВАЊЕ ПРЕКУ ВИРТУЕЛНИ ИНОВАЦИСКИ ЦЕНТРИ ЗА ПОГОЛЕМА ИНОВАТИВНОСТ, ДОСТАПНОСТ НА РЕСУРСИ И РАЗВОЈ НА ИНОВАТИВНИ ИДЕИ” – 30 – 31 Август 2019, Хотел Сириус (општина Струмица)

September 11, 2019

Отворена сесија – работилница “ВОВЕДУВАЊЕ НА ТЕХНИКИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЛИЧНАТА КРЕАТИВНОСТ И ИНОВАТИВНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО” – Куманово, 29-30 Мај 2019

September 11, 2019

Отворена сесија – работилница “ВОВЕДУВАЊЕ НА ТЕХНИКИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЛИЧНАТА КРЕАТИВНОСТ И ИНОВАТИВНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО” – Велес, 19-20 Јуни 2019

September 11, 2019

Отворена сесија – работилница “ВОВЕДУВАЊЕ НА ТЕХНИКИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЛИЧНАТА КРЕАТИВНОСТ И ИНОВАТИВНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО” – 09-10 Maj 2019 Скопје

May 10, 2019

ИНФО ДЕН за промоција на можности за финансирање – 06ти Мај, 2019 година, Велес

На 06.05.2019 година во хотел Романтик, Велес, се проведе ИНФО ДЕН […]
May 10, 2019

ИНФО ДЕН за промоција на можности за финансирање – 23ти Април, 2019 година, Скопје

На 23.04.2019 година во хотел Астера, Скопје се проведе ИНФО ДЕН […]
May 10, 2019

Практична работилница “Патентирање на иновации” – 20и Март, 2019 година, Велес

May 10, 2019

Практична работилница “Патентирање на иновации” – 19и Март, 2019 година, Скопје

April 26, 2019

ИНФО ДЕН за промоција на можности за финансирање – 25ти Април, 2019 година, Куманово

На 25.04.2019 година во Куманово се одржа ИНФО ДЕН ЗА НАЈНОВИТЕ […]
March 23, 2019

Практична работилница “Патентирање на иновации” – 22-ри Март, 2019 година, Куманово

January 27, 2019

Обука „Комерциализација на иновативн идеи“ – Скопје, 12, 13, 14 Декември, 2018