Работилница – настан за вмрежување за учесници од Вардарскиот регион “РАЗВОЈ И ВМРЕЖУВАЊЕ ПРЕКУ ВИРТУЕЛНИ ИНОВАЦИСКИ ЦЕНТРИ ЗА ПОГОЛЕМА ИНОВАТИВНОСТ, ДОСТАПНОСТ НА РЕСУРСИ И РАЗВОЈ НА ИНОВАТИВНИ ИДЕИ” – 30 – 31 Август 2019, Хотел Сириус (општина Струмица)

Отворена сесија – работилница “ВОВЕДУВАЊЕ НА ТЕХНИКИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЛИЧНАТА КРЕАТИВНОСТ И ИНОВАТИВНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО” – Куманово, 29-30 Мај 2019
September 11, 2019
Работилница – настан за вмрежување за учесници од Скопски регион “РАЗВОЈ И ВМРЕЖУВАЊЕ ПРЕКУ ВИРТУЕЛНИ ИНОВАЦИСКИ ЦЕНТРИ ЗА ПОГОЛЕМА ИНОВАТИВНОСТ, ДОСТАПНОСТ НА РЕСУРСИ И РАЗВОЈ НА ИНОВАТИВНИ ИДЕИ” – 27 – 28 Септември 2019, Хотел Сириус (општина Струмица)
October 8, 2019