Консултативен настан за Заедничка стратегија за одржливост на виртуелниот иновациски центар (хаб)

Консултативен настан за Заедничка стратегија за одржливост на виртуелниот иновациски центар (хаб)

„Грантова шема за спроведување на проекти за зголемување на конкурентноста на земјата‐корисник”  ‐ EuropeAid / 138495 / ID / ACT / MK
Договорен орган: Централно финансирање и склучување на договори (ЦФСД), Министерство за финансии на Република Македонија
Подобрување на капацитетите за иновации, како на и развојните капацитети на МСП, соработка помеѓу здруженија, претпријатија и универзитети и институти

Консултативен настан за Заедничка стратегија за одржливост на виртуелниот иновациски центар (хаб)

Иновациски Центар: Компаративна предност за поголема конкурентност
30ти Ноември, 2018 година (петок), во 14:30 часот Локација: Хотел Астера, Скопје (ул. Преспанска бр. 39, Маџир мало)

A G E N D A

14:00 – 14:30 Регистрација на учесници

14:30 – 14:40 Отвaрање Димитар Ташевски, директор на Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија – Куманово Бети Деловска – проектен менаџер

14:40 – 15:10  Презентирање на Драфт верзија на “Заедничка стратегија за оддржливост на Виртуелен иновациски центар (хаб)” Претставник од консултанската куќа “УМФ ТРЕНИНГ”

15:10 – 15:30 Прашања и одговори

15:30 – 15:45 Кафе пауза

15:45 – 16:15 Дискусија / Јавна дебата Бети Деловска – проектен менaџер

16:15 – 17:00 Вмрежување / Коктел

Date

Nov 30 2018

Time

02:00 PM - 06:00 PM

More Info

Read More

Location

Скопје Хотел Астера

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *