Отворена сесија – работилница “ВОВЕДУВАЊЕ НА ТЕХНИКИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЛИЧНАТА КРЕАТИВНОСТ И ИНОВАТИВНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО” – Велес, 19-20 Јуни 2019

Отворена сесија – работилница “ВОВЕДУВАЊЕ НА ТЕХНИКИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЛИЧНАТА КРЕАТИВНОСТ И ИНОВАТИВНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО” – 09-10 Maj 2019 Скопје
September 11, 2019
Отворена сесија – работилница “ВОВЕДУВАЊЕ НА ТЕХНИКИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЛИЧНАТА КРЕАТИВНОСТ И ИНОВАТИВНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО” – Куманово, 29-30 Мај 2019
September 11, 2019