Практична работилница “Патентирање на иновации” – 20и Март, 2019 година, Велес