Практична работилница “Патентирање на иновации” – 22-ри Март, 2019 година, Куманово