ИНФО ДЕН за промоција на можности за финансирање – 06ти Мај, 2019 година, Велес

ИНФО ДЕН за промоција на можности за финансирање – 23ти Април, 2019 година, Скопје
May 10, 2019
Отворена сесија – работилница “ВОВЕДУВАЊЕ НА ТЕХНИКИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЛИЧНАТА КРЕАТИВНОСТ И ИНОВАТИВНОСТ НА РАБОТНОТО МЕСТО” – 09-10 Maj 2019 Скопје
September 11, 2019

На 06.05.2019 година во хотел Романтик, Велес, се проведе ИНФО ДЕН за промоција на можности за финансирање, заедно со претставници од Македонска банка за поддршка на развојот, Агенцијата за поддршка на претприемништво на Република Северна Македонија и претставниците на мали и средни претпријатија од Вардарскиот регион. На информативна средба на бизнис сектор им беа претставени можностите за финансирање на нивните бизниси.