ИНФО ДЕН за промоција на можности за финансирање – 23ти Април, 2019 година, Скопје

Практична работилница “Патентирање на иновации” – 20и Март, 2019 година, Велес
May 10, 2019
ИНФО ДЕН за промоција на можности за финансирање – 06ти Мај, 2019 година, Велес
May 10, 2019

На 23.04.2019 година во хотел Астера, Скопје се проведе ИНФО ДЕН за промоција на можности за финансирање, заедно со претставници од Македонска банка за поддршка на развојот, ФИТР (Фонд за иновации и технолошки развој), Агенцијата за поддршка на претприемништво на Република Северна Македонија и претставниците на мали и средни претпријатија од Скопскиот регион. На информативна средба на бизнис сектор им беа претставени можностите за финансирање на нивните бизниси.