Практична работилница “Патентирање на иновации” – 19и Март, 2019 година, Скопје