Отварање на прес конференција во Куманово, одржана на 18 Мај