Иновативен центар за поголема конкурентност

Отварање на прес конференција во Куманово, одржана на 18 Мај
September 2, 2018
Презентациски настан, Иновативен центар, 10.09.2018, Куманово
September 12, 2018

Фондацијата за развој на мали и средни претпријатија (ФРМСП) започна со импламентација на проектот “Иновативен центар: компаративна предност за поголема конкурентност”, кој предвидува соработка на приватниот сектор со претставници од универзитети, кои ќе помогнат при спроведувањето на мерките за зголемување на иновативноста и конкурентноста во целните регони и пошироко.

Предвидени се конкретни мерки кои ќе го унапредуваат поттикнувањето на иновации, истражување и развој, како и надградба на нови технолошките процеси на МСП секторот во земјата.

„Проектот ќе поддржи имплементација на мерки за развој на капацитетите на МСП секторот, соработка и градење на силни врски со јавните институции и образовните институции во земјата, воспоставување на заедничка on-line платформа која ќе претставува виртуелен иновативен центар, развој на конкретни развојни проекти, програми за обука и мерки за зајакнување на иновативните капацитети на домашните компании“, – вели Димитар Ташковски од ФМСП.

Иновативниот центар има за цел да стане онлајн заедница за МСП и да еволуира во глобален колаборативен систем, кој ќе биде корисен пред се за компаниите, преку размена на онлајн информации и знаења, вклучително и споделување на најдобрите практики.

Членството во Иновативниот центар ќе биде отворено за субјекти кои се заинтересирани за иновации, компании кои имаат интенција да работат иновативно и конкурентно на пазарот.

Главната цел на проектот е зголемување на конкурентноста на млаите и средните претпријатија во североисточниот, скопскиот и вардарскиот регион, со поттикнување на активноста на различните актери во општеството, а со цел да се влијае врз конкурентноста на економијата на земјата преку иновации.

Превземено од Kumanovonews