Работилница – настан за вмрежување за учесници од Североисточен регион

Работилница – настан за вмрежување за учесници од Североисточен регион

GRANT SCHEME FOR IMPLEMENTATION OF PROJECTS FОR INCREASING

 THE COMPETITIVENESS OF THE BENEFICIARY COUNTRY

Project: Innovation Hub: Comparative Advantage for Greater Competitiveness

Contract no. 12-7324/1

    The Project is funded

    by the European Union

 

„Грантова шема за спроведување на проекти за зголемување на конкурентноста на земјата-корисник” – EuropeAid / 138495 / ID / ACT / MK

 

Договорен орган:

Централно финансирање и склучување на договори (ЦФСД), Министерство за финансии на Република Северна Македонија

 

Подобрување на капацитетите за иновации, како на и развојните капацитети на МСП, соработка помеѓу здруженија,

претпријатија и универзитети и институти

 

Работилница – настан за вмрежување

за учесници од Североисточен регион

 

“РАЗВОЈ И ВМРЕЖУВАЊЕ ПРЕКУ ВИРТУЕЛНИ ИНОВАЦИСКИ ЦЕНТРИ ЗА ПОГОЛЕМА ИНОВАТИВНОСТ, ДОСТАПНОСТ НА РЕСУРСИ И РАЗВОЈ НА ИНОВАТИВНИ ИДЕИ”

 

Проект „Иновациски Центар: Компаративна предност за поголема конкурентност“

 

Петок, 25-ти Октомври 2019 / Сабота, 26-ти Октомври 2019

Локација: Хотел Сириус, општина Струмица

          Предавачи и модератори на настанот:     Доц. Д-р Самоил Малчески, УМФ Тренинг                

                                                                                             М-р Зоран Велковски, УМФ Тренинг 

 

А Г Е Н Д А

 

Ден 1

 

25 Октомври 2019 (петок)
Време Активност/Тема Опис на сесија
08.30 –  Поаѓање од Куманово за општина Струмица (хотел Сириус) 

– учество на дводневен настан –

10.30 – 11.00 Пристигање и сместување на учесниците во хотел Сириус
11.00 – 11.15 Регистрација на учесниците
11.15 – 11.30 Вовед
 • Поздравен говор
11.30 – 12.15 Претставување на работни процедури
 • Претставување на тренерите и учесниците  
 • Усогласување на очекувањата на учесниците и целите на обуката
 • Преглед на агендата, методолошки аспекти на обуката
 • Презентација на проектот „Иновациски Центар: Компаративна предност за поголема конкурентност“ 
Сесија 1
12.15 – 13.30 Цели и структура на виртуелните иновативни центри 
 • Што претставуваат виртуелните иновативни центри
 • Функција на виртуелните иновативни центри
 • Структура на виртуелните иновативни центри
 • Студија на случај / работа во групи
13.30 – 14.30 Ручек
Сесија 2
14.30 – 16.00 Европски приоритети / Дигитализирање на европската индустрија
 • Вмрежување на виртуелните иновативни центри преку Хоризонт 2020
 • Европски каталог на центри за дигитални иновации
 • Успешни приказни / примери од пракса
16.00 – 16.30 Кафе пауза (разговори, запознавања и вмрежување)
Сесија 3
16.30 – 18.00 Зајакнување на лидерството преку партнерства и виртулени иновативни платформи 
 • Развивање на виртулени платформи
 • Искуство од запaдноевроските земји во делот на Виртуелните иновативни центри
 • Негување на иновации во виртуелни индустриски платформи специфични за секој сектор
 • Стандардизација
 • Развој на иновативни идеи
 • Видео презентација на функционирање на Виртуелни центри во западноеврпските земји
 • Студија на случај / работа во групи
18.00 – 18.20 Завршна сесија
 • Рекапитулација на активностите 
 • Заклучоци
19.00 – 21.00 Вечера во хотелот

 

Ден 2

 

26 Октомври 2019 (сабота)
Време Активност/Тема Опис на сесија
08.00 – 10:00   

Доручек во хотелот

10.00 – 10.20 Вовед во вториот ден
 • Консолидирање на добиените информации од претходниот ден
 • Вовед во агендата на вториот ден
Сесија 4
10.20 – 11.30 Улогата на центри за иновации кои ги носат фирмите од идеја до бизнис
 • Старт-ап инивативни центри / иновативни идеи
 • Бариери 
 • Достапност на ресурси
 • Успешни приказни / вежба
 • Работа во групи
11.30 – 12.00 Кафе пауза (разговори и вмрежување)
Сесија 5
12.00 – 13.00 Промоција на потпишаните меморандуми за врмрежување во регионот
 • Претставување на фирми, организации, бизнис центри, научни институции, акцеларатори, универзитети, плански региони и други организации за досега потпишани меѓусебни меморандуми
 • Поттик за нови вмрежувања помеѓу учесниците на настанот
 • Бенефит од воспоставената соработка и вмрежување
 • Успешни приказни од страни земји
Сесија 6
13.00 – 14.30 Препораки за успешен иновативен центар и бенефит од неговото членство
 • Препораки за компаниите
 • Препораки за организациите
 • Препораки за институциите 
 • Препораки за универзитети
 • Бенефит од членството во Виртуелни иновациски центри / реален достап до потребни ресурси и идеи
 • Примери од пракса
 • Видео презентација
14.30 – 15.00 Завршна сесија
 • Заклучоци 
 • Изготвување на план за идни акции на учесниците
 • Оценување на работилницата (евалуација)
15:00 – 16.00 Ручек
16:00 –  Заминување на учесниците 

 

Date

Oct 25 2018 - Oct 26 2018

Time

08:30 AM - 04:00 PM

More Info

Read More

Location

Хотел Сириус Струмица
Category

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *