Консултативен настан – Велес, 22.10.2018

Консултативен настан во Скопје, 17.10.2018.
October 18, 2018
Консултативен настан, Куманово, 24.10.2018
October 25, 2018

На 22.10.2018 година во гр. Велес се одржа Консултативен настан за проектот Иновациски Центар: Компаративна предност за поголема конкурентност. Настанот беше отворен од проектниот менаџер Г-ѓа Бети Деловска, а потоа Г-нот Алек Караев, претставник на компанијата УМФ тренинг, ги претстави резултатите од ГАП анализата (која беше направена) за да се видат бариерите и пречките на иновативноста и конкурентноста на претпријатијата во целните региони. Накрајот Г-ѓа Бети Деловска отвори јавна дебата за мислења и коментари во врска со претставените резултати од ГАП анализата.