11 Мај 2018 Отворање на пресс конференција во Велес