Завршна прес конференција – 11 Декември 2019, Куманово

Работилница – настан за вмрежување за учесници од Североисточен регион “РАЗВОЈ И ВМРЕЖУВАЊЕ ПРЕКУ ВИРТУЕЛНИ ИНОВАЦИСКИ ЦЕНТРИ ЗА ПОГОЛЕМА ИНОВАТИВНОСТ, ДОСТАПНОСТ НА РЕСУРСИ И РАЗВОЈ НА ИНОВАТИВНИ ИДЕИ” – 25 – 26 Октомври 2019, Хотел Сириус (општина Струмица)
December 16, 2019